Ben Patron Degilim
Birlikte Elele
 
Üretim

Üretim » Kalite Güvence

Banvit A.Ş., kalite güvence uygulamalarında “çiftlikten çatala” prensibiyle hareket etmektedir. Banvit’in amacı, gıda ürünlerini güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretmek ve tüketicilere ulaştırabilmektir. Bu doğrultuda, tüm süreçlerdeki kritik noktalar belirlenerek kontrol altına alınır ve sürekli izlenir.

Dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenen yeni standartları içeren ve HACCP sistemini de kapsayan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ise Banvit tesislerinde 2007 yılından beri uygulanmaktadır. Bu sistem, 2016 yılından itibaren ilave gereklilikler de içeren FSSC 22000 gıda güvenliği sertifikasyonu olarak devam etmektedir.

Tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama operatörlerine, perakendeciler ve restoranlarla onların tedarikçilerine kadar, ortak gıda güvenliği gerekliliklerini sağlamayı hedefleyen FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, güvenli gıda üretimiyle ilgili HACCP tabanlı bir gıda güvenliği yönetim sistemidir.

Banvit A.Ş., ISO 9001 kalite yönetim sistemini tüm işletmelerinde 1999 yılından beri uygulamaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalar, 2019 yılında ilgili sertifikasyonun ISO 9001 : 2015 versiyonu ile devam ettirilmektedir.

İyi tarım uygulamaları sistemi ise 2018 yılından itibaren uygulanmaya başlanmış ve bu kapsamdaki çalışmalar halen ilgili sertifikasyon çerçevesinde devam ettirilmektedir. İyi Tarım uygulamaları sistemindeki amaç, çiftliklerdeki üretimin gıda güvenliği, hayvan refahı, çevre sağlığı, çalışan sağlığı konularında belirlenmiş olan gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmesidir.