Ben Patron Degilim
Birlikte Elele
 
Üretim

Üretim » Damızlık

“Yumurtlamaya Hazırlık...“

Etlik piliç (broiler) yetiştiriciliğinin ilk basamağı olan damızlık üretim süreci, yarka ve yumurta dönemi olarak ikiye ayrılır. Damızlık civcivler, yurt dışındaki damızlıkçı firmalardan ithal edilerek veya yurt içindeki damızlık firmasından tedarik edilerek, Banvit ile sözleşmeli çalışan damızlık kümeslerine yerleştirilir.

Yarka (büyüme) dönemi damızlık civcivlerin, 0. günü ile 24. hafta yaşı arasındaki yumurtlamaya hazırlandığı dönemdir. Bu dönemde kapalı veya ışık kontrolü sağlanmış dark-out kümesler kullanılır. Yarkaların homojen bir canlı ağırlığa ulaşması için gerekli kontroller yapılır ve yumurta dönemine en iyi şekilde hazırlanır.

Yumurta (üretim) dönemi damızlıkların 24. hafta yaşı ile 64. hafta yaşı arasındaki yumurtladığı dönemdir. 21. hafta yaşına gelen yarkalar, yumurta kümeslerine transfer edilirler. Bu dönemde amaç, üretilen kuluçkalık yumurtalardan en iyi kuluçka çıkım randımanını elde ederek, sağlıklı ve kaliteli broiler civcivleri üretmektir.

Üretilen kuluçkalık yumurtaların çiftliklerde depolandığı yerlerdeki sıcaklık ve rutubet miktarı çok önemlidir. Yumurta depolarında istenen bu şartların kontrolü için saha asistanları, Damızlık üretim müdürü ve çiftlik sahibine bilgi veren depo uyarı sistemi uygulanmaktadır.

Damızlıklar Banvit Yem Fabrikası`ndan sevk edilen yemlerle beslenirler. Sağlık kontrolleri damızlık sürülerde başlar ve son ürün elde edilinceye kadar devam eder. Damızlık sürülerin sağlık taramaları düzenli aralıklarla yapılır. Çevresel bulaşmaların engellenmesi için alınan biyogüvenlik önlemleri ve düzenli sağlık kontrolleri hem damızlıkların hem de elde edilen civcivlerin saha koşullarında hastalıklara karşı korunmasını sağlar.

Damızlıklar yaşam süreleri boyunca damızlık saha asistanları tarafından düzenli olarak kontrol edilirler. Yapılan bu kontrollerle kümeslerde bakım-idare uygulamalarının yapılması, biyogüvenlik önlemlerinin alınması, üretimle ilgili kayıtların tutulması ve sağlık izleme programlarının uygulanması sağlanarak, yetiştirme süreci kontrol altında tutulur.

Üretimle ilgili bilgiler el bilgisayarlarına kaydedilerek, her kümeste bulunan damızlık sürüler ayrı ayrı değerlendirilir. Damızlık yetiştiricileri (broiler ve hindide olduğu gibi) belli aralıklarla eğitim programlarına alınarak, daha başarılı üretim için bilgilendirilirler.