Ben Patron Degilim
Birlikte Elele
 
Üretim

Üretim » Hindi Eti Üretimi

İzmir Kemalpaşa’da bulunan hindi kesimhanemiz 900 adet/saat kesim kapasitesine sahiptir. Tesislerimizde 1 vardiya kesim,1 vardiya parçalama (paketleme) ve 1 vardiya temizlik yapılmaktadır. Hijyen kontrolleri ise işçi eli, ekipman ve kullanılan malzeme bazında gerçekleştirilir.

Kullanılan suyun uygunluğu kontrol edilir. Alınan ham madde, ambalaj kontrolden geçirilir. Günlük temizlik ve dezenfeksiyonun etkinliği ise kalite güvence birimi tarafından kontrol edilir.

Kesimhaneden çıkan proses kaynaklı atıklar Bandırma’daki rendering tesislerine gönderilerek değerlendirilir. Kesimhaneden çıkan atık su ise buradaki arıtma tesislerinde arıtılarak çıkış suyu değerleri kontrol edilir. Arıtılan suyun bir kısmı bahçe sulama ve yer temizliği gibi işlerde değerlendirilirken artan kısmı ise deşarj edilir.

Arıtma tesisi çıkış suyu parametreleri ve baca gazı emisyon değerleri yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altındadır. Ayrıca evsel kaynaklı atık sular kanalizasyon sistemi ile toplandıktan sonra evsel arıtma tesisinde arıtılmakta ve deşarj edilmektedir.