Ben Patron Degilim
Birlikte Elele
 
Üretim

Üretim » Piliç Eti Üretimi

Piliç üretimimizi Bandırma, İzmir ve Elazığ’da bulunan kesimhanelerimizde gerçekleştirmekteyiz.

Sözleşmeli yetiştiricilerimize ait çiftliklerden özel nakliye araçlarıyla alınarak kesim tesisimize ulaşan piliçlerin kesim hattına aktarılmasıyla üretim süreci başlar. Bu süreç içerisinde otomatik makineler tarafından tüy yolma, iç çıkarma ve soğutma aşamalarından geçirilen piliçler, daha sonra tüketici ve müşterilerimizin talepleri doğrultusunda hazırlanarak dağıtım noktalarına nakledilmek üzere soğuk hava depolarına aktarılırlar.

Banvit pilicinin lezzeti ve güvenilirliği üretiminin her aşamasında gerçekleştirilen titiz kontrollerden kaynaklanmaktadır. İşletmemizde hijyen kontrolleri işçi eli, ekipman ve kullanılan malzeme bazında yapılır. Kullanılan suyun uygunluğu kontrol edilir. Alınan ham madde, ambalaj kontrolden geçirilir.

Öte yandan her gün yapılan temizlik ve dezenfeksiyonun etkinliği kalite güvence birimi tarafından kontrol edilir. Mikrobiyolojik ekimler yapılarak saptanan standartların dışına çıkılması engellenir. Ayrıca ürünlerin mikrobiyolojik florası belirlenir ve hijyene uygunluğu kontrol edilir.

Tesislerimiz Avrupa Birliği İhracat İzni’ne sahip olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı resmi veteriner hekimlerin sürekli denetimi altında çalışır.

Banvit’te teknolojik yenilikler yakından takip edilir. Yeni teknolojilerin uygulanmasında çevrenin önemi ilk sırada yer alır. Örneğin işletmemizde doğal gaz kullanılmaktadır. Bunu seçmemizdeki amaç fuel-oil, kömür gibi kirlilik yükü fazla olan yakıtlara kıyasla oldukça temiz bir yakıt olmasıdır. Kesimhanemizden çıkan atıklar da değerlendirilmektedir. Kesimhanenin atık suları arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra düzenli olarak çıkış suyu değerleri kontrol edilmekte ve arıtılan suyun büyük bir kısmı bahçe sulama, yer temizliği gibi işlerde kullanılmaktadır. Arıtma tesisi çıkış suyu parametreleri ve baca gazı emisyon değerleri yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altındadır. Bu değerler uygun olduğu için Banvit hem deşarj hem de emisyon iznini alabilmiştir.