Ben Patron Degilim
Birlikte Elele
 
Bizden Haberler

Bizden Haberler


Antibiyotik Kullanımıyla İlgili İddialar ve Cevapları   
Sayın Başkan Stabenow ve Roberts ve Sayın Kıdemli Kongre Üyeleri Kohl ve Blunt:

Aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, besi hayvanları kümes hayvanlarından gıda üretimine dahil olan ve hayvanları yetiştirenlerden eşleyicileri kadar tarımın bu önemli segmentini oluşturan veterinerler, yem tedarikçileri ve hayvan sağlığı ürünleri ve teknolojileri şirketlerine kadar geniş kapsamlı bir ilgiyi temsil etmektedir. Üyelerimiz, seçenek, sağlıklılık ve fiyat uygunluğu açısından tüketici taleplerini karşılamak için çeşitli üretim sistemlerinden gelen et ve tavuk ürünlerinin üretiminde yer almaktadır.

Tüketici Birliğinin son dönemde hayvansal ürün üretiminde antibiyotik kullanımı ile ilgili yayınladığı rapor ile ilgili görüşlerimizi sizinle paylaşmak için yazıyoruz. Bu raporda Tüketici Birliği “gıdanın güvenli, uygun fiyatlı, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde üretilmesini sağlayan bir gıda sistemi” istediğini belirtmiştir. Bizler de aynı fikirdeyiz ve nedenini sizlere bildirmek isteriz.

Et ve tavuk satın alımları söz konusu olduğunda tüketicilerin önlerinde seçenekler olmasını hak ettiklerine can-ı gönülden inanıyoruz. Ancak, besi hayvanı ve kümes hayvanı yetiştirme ve işleme konularındaki çeşitli yaklaşımların zorlukları, yararları ve gerçekleri hakkında dengeli bilgilendirme yoluyla bilinçli seçim yapabilirler. Bu yaklaşımın tüketicilerin belirli üretim sistemlerini yaftalarken diğerlerini teşvik edeceğine inanmıyoruz.

Maalesef, her ne kadar iyi niyetli olursa olsun Tüketici Birliğinin yakın zamandaki eylemleri bu misyona aykırı düşmektedir. Çiftlik hayvanlarında antibiyotik kullanımını ortadan kaldırmak için “İlaçsız Et” kampanyası başlatmak iyi bir fikir gibi görünebilir, ancak kampanyanın adı bile insanları yanlış yönlendirmekte ve kışkırtmaktadır. ABD et ve tavuk tedarikimiz “ilaçsızdır”. Besi hayvanları ve kümes hayvanları bazen hastalıkları önlemek, kontrol altına almak ve tedavi etmek için antibiyotik ile tedavi edilirler, ancak, tükettiğimiz ürünlerde hiçbir kalıntının kalmadığından ve federal verilerin sistemin işe yaradığını gösterdiğinden emin olmak için sıkı geri çekilme periyotları izlenmelidir.

Antibiyotik kullanımını kısıtlamak için blanket eylemleri aslında gıda sistemimizi daha az güvenli hale getirir, hastalıkları önleme, kontrol altına alma ve tedavi etme becerilerimizi kısıtlar ve pek çok hayvanın zarar görmesine neden olur. Çiftlik hayvanlarında antibiyotik kullanımı ile ilgili bir diyalog oluşturulması konusunda hemfikiriz, ancak uygun şekilde ve veteriner gözetiminde kullanıldığında antibiyotiklerin güvenli gıda üretimi için son derece önemli olduğu konusunda da kararlılığımızı koruyoruz.

Organik, doğal, konvansiyonel ya da biyoteknoloji yöntemleri de dâhil olmak üzere tüm besi hayvanı ve kümes hayvanı üretim sistemleri, hayvan tarım endüstrisinin birincil hedefine ulaşmak için belirtmesi gereken bir dizi sorun ile birlikte geliyor: güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaları sağlamak üzere tüketicilere verilen taahhüt. Bu amacı hatırlayarak, tüketicilerin paralarını hangi üretim sistemi ile üretilmiş gıdaya verirlerse versinler, satın aldıkları et ve tavuk ürünlerinin güvenliği ve besin değeri ve özellikle satın alınabilirliği ile ilgili güvende hissetmelerini sağlıyoruz.

Bu çeşitli üretim yaklaşımlarının birbirinden bağımsız olmadığının anlaşılması son derece önemlidir – bazı durumlarda bu farklı istemler aslında birbirleri ile bağlantılıdır. Örneğin pek çok antibiyotiksiz hayvan üretim sistemi konvansiyonel sistemler ile ortaklaşa çalışır. Bu, hastalanan hayvanlara uygun ve insancıl bakımın yapılmasını sağlar. Bu bağlılık olmazsa, antibiyotiksiz üretim sisteminden her hangi bir hayvan hastalandığında üreticinin tek seçeneği hayvanın acı çekmesine göz yummak – ki bunun uygun olmadığı son derece açıktır – ya da hayvanı ötenazi yoluyla öldürüp imha etmek olacaktır. Tam aksine, sistemler iş birliği içerisinde çalıştığında hasta hayvan antibiyotikler de dahil olmak üzere ilaç ile tedavi edilebilir ve daha sonra hastalığı geçtiğinde ve Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) istenen geri çekme süresinin dolduğunu, yani ilacın hayvanın sistemini temizlediğini bildirdiğinde konvansiyonel sisteme taşınabilir.

Uzun vadeli insan sağlığı taahhüdü bizim önceliğimizdir, ancak tüm hikayeyi gözler önüne sermekten uzak ve yanlış yönlendirici bir “ortak yaklaşım” çözümünü zorlamaya çalışmak yerine, söz konusu olguları, uygulamaları ve güvenliği inceleyerek birlikte çalışabilmek son derece önemlidir.

Endüstrimiz ve müşterilerimizin istek ve taleplerine olan bağlılığımızı anlamanıza yardımcı olabilmek için sizleri ya da personelinizi ziyaret etmek isteriz. Aynı şekilde, size mevcut bilime ve sağduyulu iş ilkelerine dayalı bir perspektif sunmak için Tüketici Birliğinin raporundaki bir paragrafta yapılmış olan iddialardan bir kaçına cevap olarak size aşağıdaki bilgiler sunulmuştur.

Rapordan: Amerika Birleşik Devletlerinde satılan tüm antibiyotiklerin yaklaşık %80’i insanlarda değil, daha hızlı büyümelerini sağlamak ve kalabalık ve hijyenik olmayan koşullarda hastalanmalarını önlemek için çiftlik hayvanı fabrikalarında kullanılmaktadır. Bu durum çiftliklerde insanların maruz kaldığı ve hayat kurtaran ilaçların daha az etkili olmasına neden olan “antibiyotiğe dirençli bakteriler” yaratmaktadır.

İddia:Amerika Birleşik Devletlerinde satılan tüm antibiyotiklerin yaklaşık %80’i insanlarda kullanılmıyor…

Gerçek: Bu analizi mümkün kılabilecek karşılaştırılabilir her hangi bir insan ya da hayvan verisi mevcut değildir. Sayılan hayvan antibiyotiklerinin %40’ı insan ilaçlarında kullanılmayan birleşimlerdir ve bu nedenle bunların hayvanlar üzerinde kullanımları insanlar üzerinde kullanılan ilaçlar ile karşılaştırılamaz. FDA, verilerin bu şekilde karşılaştırılamayacağı ve kullanılamayacağı konusunda pek çok neden içeren ve Meclise gönderilmiş olan mektuplarda bunları özetlemiştir.
İddia: … ancak çiftlik hayvanı fabrikalarında kullanılıyor…
Gerçek: Üreticilerden gelen ve satılan tüm antibiyotikleri içeren bir raporda antibiyotik satışı verileri, kullanıldıkları operasyon türü dikkate alınmaksızın bu raporda kullanılmıştır. Daha önemlisi, Amerika Birleşik Devletlerindeki çiftliklerin %97’si kurumsal fabrikalar değil, aile işletmesidir.

İddia: …daha hızlı büyümelerini sağlamak ve hastalıkları önlemek için…

Gerçek: Antibiyotiklerin kullanımı FDA tarafından dört spesifik ve farklı şekilde onaylanmıştır: hastalık tedavisi, hastalık kontrolü, hastalık önleme ve büyüme desteği/besin etkinliği. Hastalık tedavisi, kontrolü ve önlenmesi terapötik kullanım olarak tanımlanmıştır çünkü belirli bakterileri ya da belirli bir hastalığı hedef alırlar. Büyüme desteği/besin etkinliği için ne kadar kullanıldığını gösteren tek veri en son 2007 yılında yürütülmüş olan Hayvan Sağlığı Enstitüsü anketinden elde edilmiştir ve bu toplam kullanımın sadece %13’ünün büyüme desteği/besin etkinliği için kullanıldığını göstermektedir.

İddia: kalabalık ve hijyenik olmayan koşullarda…

Gerçek: Bu sıkça ileri sürülen iddia, ekonomik ve kaliteli hayvancılık bakış açısından mantığa ters bir açıklamadır. Kapalı tesisler kurmak üreticilere yüzbinlerce dolara mal olabilir – hastalık ve hasta hayvanların ilgili gerekli tedavisinin neden olduğu ekonomik kayıpları azaltmaya yardımcı olarak verimliliği arttırmak için uzmanlar tarafından özenle tasarlanmış tesisler.

Hayvan üretimi çoğunlukla kapalı alanlara taşındı çünkü bu durum üreticilerin hayvanları atıklardan ayırabilmesine, yırtıcı hayvanlardan ve diğer hastalık taşıyan vahşi hayvanlardan korumasına ve kötü hava koşullarından korumasına yardımcı oluyor. Bu tesislerdeki depolama yoğunlukları, hayvan sağlığını ve verimliliği en ideal seviyeye çıkarmak için bilimsel analizlere dayandırılmıştır. Uzun vadede hayvan sağlığının üzerine eğilmek adına, belirtilen sorunları ortadan kaldırmak için harekete geçilirken mevcut muhafaza sistemlerinin avantajları korunmalıdır. Bunlara ek olarak, hastalık risklerini gözetlemek ve kontrol altında tutmak için üreticiler veterinerler ve diğer hayvan sağlığı uzmanları ile birlikte çalışıyor ve sadece ilaç ve tedavi iş gücü maliyetlerini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda gıda işleme sektörleri için güvenli, sağlıklı çiftlik ve kümes hayvan hayvanları üretilmesine katkıda bulunuyorlar.

Domuz endüstrisinde kapalı ortamda bulundurma ile ilgili bir örnek, üreticilerin, araştırmalara göre yeniden ortaya çıkan ve hayvanların açık alan böcekleri ve hastalık risklerine karşı daha savunmasız olduğu üretim sistemlerinde daha büyük zorluklar çıkaran trişinoz ve toksoplazmoz hastalıklarını gerçekten ortadan kaldırılmasını sağladığını göstermiştir. Bu aynı zamanda farklı üretim sistemleri arasında takas yapıldığını göstermektedir; bu takaslar konusunda üreticiler gıda güvenliği ve üretim hedeflerini karşılamak için dikkat etmesi ve özenle idare etmesi gereken işlemlerdir.

Antibiyotik düzenlemesinde meydana gelen önemli değişiklikler ile teşvik edildik. FDA, hayvancılık tarımında kullanılan önemli antibiyotiklerin veteriner kontrolünde kullanılması konusunda bir süreç başlatmıştır ve burada bu bileşenlerin büyüme destekleyici olarak kullanılmasının yasaklanması yer almaktadır. Bu sürecin kesin sonucu, tarımda kullanılan tıbbi açıdan önemli antibiyotiklerin kullanımını yetkili bir veteriner tıbbi uzman gözetimi altına almak ve bunları sadece terapötik amaçlar için kullanmak olacaktır. Üyelerimiz bu değişiklikleri kanunlaştırmak için FDA ile birlikte çalışmakta ve bu çabaların, tüketicilerin büyüme desteği kullanımının ortadan kaldırılması konusundaki çağrılarına cevap vereceğine inanmaktadır.

En az bunun kadar önemli olan bir diğer konu ise üyelerimizin et ve tavuk ürünlerinde antibiyotik kalıntılarını önlemek için antibiyotik kullanıldığı dönemde belirtilen geri çekilme periyodlarına tam anlamıyla uymanın önemine inanmakta ve bunu anlamakta olduğu gerçeğidir. Bu inanç, oldukça yüksek oranda uyum ve çok düşük oranda kalıntı ihlali vakası gösteren Tarım Bakanlığı (USDA) kalıntı izleme verileri tarafından da desteklenmektedir.

Son olarak, antibiyotik direnci bilimsel olarak karmaşık bir konudur ve basit çözümlerle yaklaşılamaz – bu çözümler etkisizdir ve bazı durumlarda sorunu daha da kötüleştirebilir. Bu problemin karmaşıklığı hakkında Danimarka’nın deneyimi ders niteliğindedir. 2011 yılı Genel Muhasebe Dairesi Raporu: “Danimarkalı yetkililer, çeşitli önlemlerin uygulanmasından sonra [hayvanlarda antibiyotik kullanımını yasaklamak için] birkaç örnek haricinde insanlarda antibiyotik direncinde her hangi bir düşüş olmadığını belirttiler.” İncelemeniz için ekte Temsilci Louise Slaughter’a (D-N.Y.) gönderilmiş olan ve hayvanlarda antibiyotik kullanımının büyük faydalarına karşı son derece az olan riskleri karşılaştıran mevcut en iyi bilimsel yazının incelemesi yer almaktadır.

Etkin çözümler için mantıklı yaklaşımlarda bulunmak da et ve tavuk ürünlerinin etiketlenmesi için yapılan çağrıları da arttırmaktadır. Şu anda et ve tavuk ürünleri üzerine koyulan her hangi bir etiketin yanlış yönlendirici ya da yanıltıcı olmamasının sağlanması için ISDA tarafından onaylanması gerekmektedir. Tüketicileri et ve tavuk üretiminde antibiyotik kullanımı ile ilgili verilen bilgiler konusunda daha iyi eğitmek, yeni yollar bulmak adına her türlü fırsatı değerlendirmeye hazırız.

Gıda üreticileri ve hayvan sağlık uzmanları olarak üyelerimizin her günkü odak noktaları, daha güvenli ve sağlıklı gıda ürünleri üretmek için hayvanlarının bakımını yapmak ve onların sağlıklarını kontrol etmektir. Gıda tüketicileri olarak aynı üyeler kendileri ve aileleri için güvenli ve sağlıklı gıdalar talep etmektedirler. Tüm üretim sistemlerinin gıda güvenliği ve hayvan sağlığı konusunda sıkıntıları olabilir, üyelerimiz bu zorlukları aşmak ve olabilecek en iyi ve en güvenli gıda ürünlerini sağlama konusuna bağlı kalmak için çalışmaktadır.

Saygılarımızla,

Amerikan Büyükbaş Hayvan Pratisyenleri Birliği
Amerikan Küçük Geviş Getiren Hayvan Pratisyenleri Birliği
Amerikan Domuz Veterinerleri Birliği
Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonu
Amerikan Yem Endüstrisi Birliği
Amerikan Et Enstitüsü
Amerikan Tıbbi Veteriner Birliği
Hayvan Tarımı Birliği
Hayvan Sağlığı Enstitüsü
National Cattlemen’s Beed Association
National Chicken Council
Ulusal Tahıl ve Yem Birliği
Ulusal Süt Üreticileri Federasyonu
Ulusal Domuz Üreticileri Konseyi
Ulusal Hindi Federasyonu
Kuzey Amerika Et Birliği
Amerikan Kümesçilik & Yumurtacılık Birliği