Bizden Haberler
Ben Patron Degilim
Birlikte Elele
 
Sektörel Kanunlar

Sektörel Kanunlar » Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

» Yem Kanunu
» Yem Yönetmeliği
» Gıdaların Uretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179 Sayılı)
» Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
» Türk Gıda Kodeksi
» Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği 17.01.09
» Kanatlı hayvan eti ve et ürünleri üretim tesislerinin çalışma, denetleme, usul ve esaslarına dair yönetmelik Değişiklik 1 Degisiklik 2 31.10.2008 
» Et ürünleri tebliği06.02.09 Degisiklik
» TGK Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler tebliği
» Kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin çalışma ve denetleme usul ve esaslarına dair yönetmelik Değişiklik 1 Değişiklik 2 Degisiklik 3 Degisiklik 4 31.10.2008
» Kırmızı Et/ Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe Ait Talimat
» Gıda maddelerinin genel etiketleme ve Beslenme yönünden etiketleme kuralları tebliği  Değişiklik Yönetmeliği 2006/3   Degisiklik yonetmeligi 2006/34   Degisiklik yonetmeligi  23.08.2007
» Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde kalıntı izleme yönetmeliği
» Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi, kontrolü ve denetimi ile işyeri sorumluluklarına dair yönetmelik
» Karma yemlere katılması ve hayvanlara yedirilmesi yasak maddeler tebliği
» Avian Influenza (Tavuk Vebası) hastalığına karşı korunma ve mücadele Yönetmeliği
» Avian Influenza (Tavuk Vebası) hastalığına karşı korunma ve mücadele Talimatnamesi
» Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliğ Değişiklik 1 Değişiklik 2
» Mekanik olarak ayrılmış Kanatlı Eti Tebliği
» Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliğ Değişiklik 1 Değişiklik 2 
» Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
» Kızartma Amacıyla kullanılan katı ve sıvı yağların kontrol kriterleri tebliği
» Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik        EK     02.06.10 Değişiklik Yönetmeliği
» TGK Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Deg.Yap. Hakk.Tebliğ
» TGK Gıda mad. İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin mİgrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakk. Tebliğ
» TGK Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği
» TGK Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ
» TGK Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği    EKLER
» Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği 08.01.10 Değişiklik Tebliği     07.05.10 Değişiklik Tebliği
» Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Genelgesi 2010
» 2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi
» Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği
EK-1   EK-2 Bölüm 1   EK-2 Bölüm 2   EK-2 Bölüm 3   EK-3 Bölüm 1   EK-3 Bölüm 2A   EK-3 Bölüm 2B   EK-3 Bölüm 3
» Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
» Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
» Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği  -  Değişiklik Yönetmeliği - Değişiklik Yönetmeliği 21.03.2008
» Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği
» Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma ve Sağlık Kontrol Yönetmeliği
» Özel Veteriner Laboratuvarları Yönetmeliği
» Tavuk vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Talimatnamesi
» Veteriner Hekim Muayene ve Poliklinik Yönetmeliği
 
Tebliğler:
» Serbest Veteriner Hekimleri Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ
» İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ
» GDO yönetmeliği
» GDO yönetmelik değişikliği 1
» GDO yönetmelik değişikliği 2